Kanslihus A4

Kanslihus A4

 

SMKR

SMKR regionala möte genomförs i Östersund den 12 - 13 oktober.

KFNA representeras av Sten Bredberg och Bo G Olsson

Det är dock möjligt för föreningens övriga medlemmar att följa programmet under torsdag förmiddag enligt nedan.

Torsdag den 13 oktober
Samling vid Fältjägargruppens grupperingsplats på fd F4 område senast 08:30. Vid
informationerna enligt nedan är föreningarna (utan kostnad) inte begränsade till 2 deltagare.
- 08:30. C Fältjägargruppen informerar om gruppens nuvarande och kommande verksamhet.
- 09:30 Kaffe.
- 10:00. C Fältjägarkåren informerar om kårens kommande verksamhet och utvecklingen i garnisonen.
(Vid nästa års möte kommer C I 21 att informera om utvecklingen i Sollefteå).
- 11:30. Lunch Frösö Park och avslutning

Aktuellt

Go to top