Styrelse

  Ordförande Sten Bredberg  
  Vice ordförande Sven Hultman  
  Sekreterare Bo Jonsson  
  Vice sekreterare Dan-Erik Danielsson  
  Kassaförvaltare Arne Berglund  
  Materialförvaltare Bo Olsson  
  Medlemsregistrator Stig Andersson  
  Klubbmästare Sören Blomberg Stugfogde Talldungen
  Ordförande VU Leif Haglund  
  Ledamöter Lars Hammar Stugfogde Ranglan
    Johan Danielsson Stugfogde Ranglan
    Rolf Maserius Stugfogde Talldungen
    Kerstin Anderstig Arntsen  
    Göran Kullberg  
    Jenny Granberg  
    Lasse Öberg Web support
    Hans Gunnarsson  
Go to top